Kajkonstruktion, Kv Kojan, Hornsbergs Strand, Stockholm, (2004 – 2005)

Category
Tidigare projekt
About This Project

Kund: SWECO / Skanska AB

Uppdrag: Geoteknisk rådgivning, dimensionering av kalkcemenpelare och kajspont.