Personal

Personal

 

Företaget består av makarna Matti och Synnöve Kivelö.

 

Matti är teknisk doktor inom geoteknik och har över 25 års erfarenhet inom verksamhetsområdena geoteknik och grundläggning. Arbetsområdena är främst olika beräkningar, utredningar, rådgivning och framtagande av tekniska lösningar.

 

Synnöve utför CAD-ritningar som visar och beskriver de olika tekniska lösningarna. Synnöve sköter också ekonomin och andra administrativa uppgifter i företaget.

 

Företaget har ett stort nätverk inom geoteknik och grundläggning.
Vid behov av hjälp i uppdragen finns ett tillgänglig och stabilt kontaktnät av svenska och utländska experter och duktiga samarbetspartners inom de olika verksamhetsområdena. Dessa kan fungera som stöd eller som underkonsulter i uppdragen.

Har du frågor eller funderingar gällande vårt arbete?