Kunder

Kunder

 

Stora och små byggentreprenörer.
Stora och små byggkonsultbolag.
Statliga bolag och myndigheter.
Kommuner och privata personer.

 

Företaget medverkar också i utbildning och undervisning inom Geoteknik och Grundläggning. De senaste åren har företaget aktivt arbetat tillsammans med Svensk Grundläggning för att utbilda grundläggningsentreprenörer, både tjänstemän och maskinoperatörer (SAFE).
Företaget undervisar även byggkonsulter och entreprenörer inom geoteknik och grundläggningsfrågor.

Har du frågor eller funderingar gällande vårt arbete?